KONTAKT

 

WATS SP. z o.o.

ul. Obrzeżna Północna 15C, 41-400 Mysłowice
NIP 222-07-46-843
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach
pod nr 00000145669; Kapitał zakładowy 50000 zł.
Konto bankowe:
BANK PEKAO SA o/Mysłowice
16 1240 4315 1111 0000 5298 8855
 

WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J.

ul. Obrzeżna Północna 15C, 41-400 Mysłowice
NIP 222-00-06-968
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach
pod nr 0000071095


  

SEKRETARIAT

 

Aleksandra Urbańczyk – Asystent Zarządu
tel.kom. +48 601255026 
Sekretariat: tel. +48 32 222 60 57 wew.101
aurbanczyk@wats.pl 

Dział obsługi klienta
ARTYKUŁY FRYZJERSKIE

 

Beata Chlebowska – BOK
tel. +48/32/222-60-57 wew. 126
tel. 609-097-218
bchlebowska@wats.pl

Katarzyna Wyrwalec  – BOK
tel. +48/32/222-60-57  wew. 113
tel. +48 667-945-358
kwyrwalec@wats.pl

Grzegorz Kudera – Dyrektor Handlowy
tel. +48/32/222-60-57 

gkudera@wats.pl

 

  

Dział obsługi klienta
PRODUKCJA - MARKI WŁASNE

 

Jacek Szostak – Project Manager
tel. +48 607-811-350
jszostak@wats.pl

Marcin Słyk – Project Manager
tel. +48 785-229-733
mslyk@wats.pl

Anna Kruczek – Project Manager
tel. +48 601 329-964
akruczek@wats.pl

 

 


 

Dział sprzedaży eksportowej

Anna Kruczek – Export Manager
tel. +48/32/222-60-57 wew. 106
tel. +48 601 329-964
akruczek@wats.pl 

Dział produkcyjny i technologiczny

Sylwia Perlinska Główny Technolog
tel. +48/32/222-60-57 wew. 206
tel. +48 693-970-201
sperlinska@wats.pl

Łukasz Nowak - Technolog
tel. +48/32/222-60-57 wew. 206
tel. 
lnowak@aerozol.pl

Dariusz Janik – Kierownik Produkcji
tel. +48/32/222-60-57 wew. 113
tel. +48 603-994-975
djanik@wats.pl

Ewelina Wrona - Technolog
tel. +48/32/222-60-57 wew. 206
ewrona@wats.pl

Monika Tarnowska  - Laborantka
tel. +48/32/222-60-57 wew. 206
mtarnowska@aerozol.pl

 

Dział kontroli jakości

Lucyna Leszczyńska - Kierownik Kontroli Jakości
tel. +48/32/222-60-57 wew. 206
lleszczynska@wats.pl

Dział sprzedaży krajowej hurt

Przemysław Wadas
tel. 669-777-484
pwadas@wats.pl

 

Dział marketingu i promocji

Ewa Korepta – PR & Marketing Manager
tel. +48/32/222-60-57 wew. 110
tel. +48 601-313-515
ekorepta@wats.pl
Bernadeta Olej - Specjalista ds.marketingu
tel. +48/32/222-60-57 wew. 110
tel. +48 691-111-979
bolej@wats.pl

 

Dział zakupów

Patrycja Płatkowska – Specjalista ds. zakupów
tel. +48/32/222-60-57 wew. 105
tel. +48 601-330-942
pplatkowska@wats.pl

Kacper Knapik – Specjalista ds. zakupu surowców
tel. +48 601-492-495
kknapik@wats.pl

 

Dział logistyki

Jakub Szyk -  Kierownika Działu Logistyki
tel. +48 603-525-886
jszyk@wats.pl

Łukasz Bąk - Kierownik Magazynu
tel. +48 724-987-911
lbak@wats.pl

 

Dział księgowy

Marzena Wadas – Główna Księgowa
tel. +48/32/222-60-57 wew. 122
mwadas@wats.pl

Iwona Grzybek - Księgowa
tel. +48/32/222-60-57 wew. 114
igrzybek@wats.pl

Aldona Sobieraj - Księgowa
tel. +48/32/222-60-57 wew. 114
asobieraj@wats.pl

Natalia Jaworek - Księgowa
tel. +48/32/222-60-57 wew. 112
njaworek@wats.pl

Dział kadr i płac

Karolina Romańczuk - Trzaska
Specjalista ds. Kadr i Płac

tel. +48/32/222-60-57 wew. 112
kadry@wats.pl

Sekretariat

Aleksandra Urbańczyk
Tel. +48 32 222 60 57
Tel. +48 32 223 42 42
Tel. +48 32 316 13 02
Fax: wew. 100

PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI