KONTAKT

WATS SP. z o.o.

ul. Obrzeżna Północna 15C, 41-400 Mysłowice
NIP 222-07-46-843
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach
pod nr 00000145669; Kapitał zakładowy 50000 zł.
Konto bankowe:
BANK PEKAO SA o/Mysłowice
16 1240 4315 1111 0000 5298 8855
 

WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J.

ul. Obrzeżna Północna 15C, 41-400 Mysłowice
NIP 222-00-06-968
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach
pod nr 0000071095


 


 

SEKRETARIAT

Alina Dziędziel – Asystentka Biura
Sekretariat: tel. +48 32 222 60 57 wew.101
Tel. kom. +48 601 254 913
adziedziel@wats.pl 

Dział obsługi klienta
ARTYKUŁY FRYZJERSKIE

 

Beata Chlebowska – BOK
tel. +48/32/222-60-57 wew. 126
tel. 609-097-218
bchlebowska@wats.pl

Katarzyna Wyrwalec  – BOK
tel. +48/32/222-60-57  wew. 113
tel. +48 667-945-358
kwyrwalec@wats.pl

Grzegorz Kudera – Dyrektor Handlowy
tel. +48/32/222-60-57
gkudera@wats.pl

Piotr Przymęcki – Kierownik Magazynu Fryzjerskiego
tel. +48609880602
pprzymecki@wats.pl

 


 

Dział obsługi klienta
PRODUKCJA - MARKI WŁASNE

Jacek Szostak – Project Manager
tel. +48 607-811-350
jszostak@wats.pl

Marcin Słyk – Project Manager
tel. +48 785-229-733
mslyk@wats.pl

Anna Kruczek – Project Manager
tel. +48 601 329-964
akruczek@wats.pl

 

Aleksandra Urbańczyk - Asystentka Działu Handlowego 
tel. +48601255026
aurbanczyk@wats.pl


 

Dział sprzedaży eksportowej

Anna Kruczek – Export Manager
tel. +48/32/222-60-57 wew. 106
tel. +48 601 329-964
akruczek@wats.pl


 

Dział produkcyjny i technologiczny

Technologia
Główny Technolog Sylwia Perlińska tel. +48 693-970-201 sperlinska@aerozol.pl
Yuliya Fralova - Technolog tel. +48 609881170 fralova@wats.pl
Ewelina Wrona - technolog tel. +48 693-221-053+48 322226057 wew.206 ewrona@wats.pl 
Barbara Bielicka - Technolog - Laborant tel.+48 785 992 974; +48 322226057 wew. 206  bbielicka@aerozol.pl
Barbara Olszewska  - Laborant  tel.+48 665 077 290 bolszewska@aerozol.pl

 

 

Dariusz Janik – Kierownik Produkcji
tel. +48/32/222-60-57 wew. 113
tel. +48 603-994-975
djanik@wats.pl

Dział kontroli jakości

Kierownik Kontroli Jakości: Iwona Gola tel. +48 693-200-473  igola@aerozol.pl
 

Dział sprzedaży krajowej hurt

Przemysław Wadas
tel. 669-777-484
pwadas@wats.pl

 

Dział marketingu, promocji i sprzedaży online

Ewa Korepta – PR & Marketing Manager
tel. +48/32/222-60-57 wew. 110
tel. +48 601-313-515
ekorepta@wats.pl

 

Dział zakupów

Magdalena Czajer – Specjalista ds. zakupów
tel. +48/32/222-60-57 wew. 105
tel. +48 601-330-942
mczajer@wats.pl

Katarzyna Senczek – Specjalista ds. zakupu surowców
tel. +48 691-111-977
ksenczek@wats.pl

 

Dział logistyki

Jakub Szyk -  Kierownika Działu Logistyki
tel. +48 603-525-886
jszyk@wats.pl

Krzysztof Sumara - Kierownik Magazynu
tel. +48 693-221-082 
ksumara@wats.pl

Dział księgowy

Marzena Wadas – Główna Księgowa
tel. +48/32/222-60-57 
mwadas@wats.pl

Iwona Grzybek - Księgowa
tel. +48/32/222-60-57 wew. 114
igrzybek@wats.pl

Natalia Jaworek - Księgowa
tel. +48/32/222-60-57 wew. 112
njaworek@wats.pl

Dział kadr i płac

Ewa Michalska
Specjalista ds. Kadr i Płac

tel. +48/32/222-60-57 wew. 112
kadry@wats.pl

Sekretariat

Alina Dziędziel
Tel. +48 32 222 60 57
Tel.kom. Tel. kom. +48 601 254 913
Fax: wew. 100

PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI